Glossari

Angina de pit

Síndrome caracteritzada per dolor o constricció a la regió anterior del tòrax, en general en forma de crisis breus.

Arítmia

Pertorbació del ritme de les contraccions cardíaques.

Artèria

Vas sanguini que porta la sang que va del cor als òrgans.

Aurícula

Cavitat del cor dels vertebrats que rep la sang de les venes i des de la qual la sang passa al ventricle. 

Capil·lar

Vas sanguini situat entre el territori arterial i el venós.

Cardiopatia

Nom genèric per designar les malalties del cor.

Catèter

Instrument mèdic, constituït per un tub llarg i prim, destinat a explorar, eixamplar, injectar o evacuar un conducte, un vas sanguini o un òrgan buit.

Desfibril·lador

Aparell que es fa servir per produir la desfibril·lació.

Diagnòstic

Conclusió mèdica que es fa a partir de l’avaluació dels símptomes i dels resultats de les proves.

Diàstole

Fase de l’activitat cardíaca en la qual es produeix l’acumulació de sang en els ventricles.

Fibril·lació

Trastorn consistent en la contracció, mantinguda i irregular, de les fibres musculars d’un múscul.

Fibril·lació auricular

Trastorn greu de la conducció dels estímuls cardíacs en el qual l’aurícula deixa de contreure’s com un tot i hi apareixen contraccions fragmentàries i irregulars.

Fibril·lació ventricular

Fibril·lació que afecta la musculatura dels ventricles.

Infart

Mort d’una part del del teixit a causa de la manca d’irrigació per obstrucció de l’artèria o les artèries corresponents.

Malaltia coronària

Tota aquella malaltia que produeix una obstrucció a les artèries que nodreixen les parts del cor.

Marcapassos

Petit generador d’estímuls elèctrics que, connectat permanentment al cor, n’assegura la contracció i el ritme.

Mort sobtada

És la mort atribuïda a un problema agut originat al cor.

Nòdul sinoauricular

Massa de fibres musculars cardíaques especialitzades que actua habitualment com a marcapassos del sistema de conducció cardíaca.

Pròtesi

Substitució d’un òrgan o d’una part d’un òrgan per una peça o un aparell especial que reprodueix més o menys exactament la part que manca. 

Símptoma

Fenomen perceptible que una malaltia provoca en l’organisme.

Sístole

Contracció de les cavitats del cor que té lloc al mateix temps en les aurícules i en els ventricles.

Stent

Tub molt fi de malla de filferro que ajuda a destapar una artèria i deixar-la destapada de manera permanent, i així s’eviten possibles infarts per acumulació de greix.

Teixit

Conjunt de cèl·lules d’un organisme que tenen la mateixa funció i presenten la mateixa diferenciació morfològica: teixit glandular, teixit nerviós, teixit muscular, teixit conjuntiu, teixit ossi, teixit reticular, teixit fibrós.

Vena

Vas sanguini que duu la sang des dels capil·lars cap al cor.

Ventricle

Cadascuna de les dues cavitats inferiors, dreta i esquerra, del cor, que reben la sang de l’aurícula corresponent i l’envien per l’artèria pulmonar fins als pulmons i per l’aorta fins la circulació sistèmica.